بهمن ۶, ۱۳۹۹

تجدید بیعت مدیران ستاد و صف گروه معادن کوثر با آرمان‌های شهدای عزیز در اولین گردهمایی در سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تجدید بیعت مدیران ستاد و صف گروه معادن کوثر با آرمان‌های شهدای عزیز در اولین گردهمایی در سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بیشتر بخوانید: http://www.technicalportal.ir/60124       

عنوان فارسی : تعادل فازی سیالات مخازن نفت حاوی آب و محلول¬های آبی متانول: اندازه گیری آزمایشی و مدل سازی با استفاده از معادله حالت CPA 1399/10/29

از بازدارنده های ترمودینامیکی مانند متانول به طور گسترده جهت کاهش خطرات مرتبط با تشکیل هیدرات گازی استفاده میشود. در این مقاله، نتیجه مطالعه بر …

آغاز ساخت ۲ کارخانه تولید محصولات آلومینیومی، جایگاه سوخت و مزرعه ارز دیجیتال در منطقه ویژه اقتصادی لامرد

آغاز ساخت ۲ کارخانه تولید محصولات آلومینیومی، جایگاه سوخت و مزرعه ارز دیجیتال در منطقه ویژه اقتصادی لامرد بیشتر بخوانید: http://www.technicalportal.ir/60027