اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

عنوان فارسی : ارائه یک پاسخ سه بعدی برای ضربه سرعت پایین وارد شده بر ساندویچ پنل هایی با لایه های بیرونی هیبریدی نانوکامپوزیتی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

در پژوهش حاضر به منظور مدلسازی ضربه سرعت پایین وارد شده بر ساندویچ پنل هایی با لایه های بیرونی هیبریدی نانوکامپوزیتی، یک پاسخ سه بعدی …